IHLIA-Scriptieprijs

Voor de beste scriptie op het gebied van lhbtqi+-geschiedenis

For English click here

Jaarlijks schrijven tientallen studenten aan universiteiten een scriptie over een lhbtqi+-historisch onderwerp. Helaas verdwijnt veel van dit materiaal in de spreekwoordelijke lade. Dat is natuurlijk jammer. Om dit onderzoek zichtbaarder te maken en te belonen reikt IHLIA tweejaarlijks een scriptieprijs uit voor de beste lhbtqi+-historische scriptie in Vlaanderen en Nederland.

IHLIA LGBTI Heritage gaat ook in 2024 op zoek naar de beste scriptie op het gebied van de lhbtqi+-geschiedenis in Vlaanderen en Nederland.

In aanmerking voor de prijs komen zowel Engelstalige en Nederlandstalige scripties die:

  • een lhbtiq+-historische insteek hebben
  • geschreven zijn aan een Nederlands of Vlaams instituut voor universitair onderwijs;
  • minimaal bekroond zijn met een 7,5 (NL) of 15 (BE) of meer;
  • geschreven zijn in de studiejaren 2021-2022 en 2022-2023 (dus tussen september 2021 en september 2023).

Een vierkoppige deskundige jury zal de inzendingen beoordelen op kwaliteit en originaliteit. 

Jury 2024

Alex Bakker (1968) werkt als freelance historicus en schrijver, gespecialiseerd in transgendergeschiedenis. In 2018 verscheen zijn overzichtswerk Transgender in Nederland. Een buitengewone geschiedenis. Over zijn persoonlijke achtergrond als transman schreef hij het boek Mijn valse verleden (2014). Recente publiceerde Bakker o.a. over de internationale connecties in transgender issues  van 1900-1960 en over de medische geschiedenis van het VU-genderteam. In 2021 startte hij een transgender erfgoed project en cureerde hij de bijbehorende reizende tentoonstelling.

Mariecke van den Berg is bijzonder hoogleraar Feminisme en christendom aan de Radboud Universiteit in Nijmegen (Catharina Halkes leerstoel) en universitair hoofddocent religie en gender aan de Vrije Universiteit Amsterdam. Haar onderzoek richt zich op publieke debatten rond religie, gender en seksualiteit, bijvoorbeeld rond de openstelling van het huwelijk voor paren van gelijk geslacht (het ‘homohuwelijk‘) en rond religieuze bekering, zoals die van voetballer Franck Ribéry. Daarnaast houdt zij zich bezig met het herinterpreteren van de christelijke traditie door het ontwikkelen van feministische en queer theologie. Zij is redactielid van het internationale peer reviewed tijdschrift Religion & Gender

Geertje Mak Geertje Mak is hoogleraar Politieke Geschiedenis van Gender aan de Universiteit van Amsterdam en onderzoeker bij NL-Lab van de KNAW. Zij publiceert sinds 1988 over grensoverschrijdende seksen in relatie tot het idee van sekse als identiteit. Belangrijke publicaties zijn onder meer Mannelijke vrouwen. Over grenzen van sekse in de negentiende eeuw (1997) en Doubting Sex. Inscriptions, Bodies and Selves in Nineteenth Century Hermaphrodite Case Histories (2012). Onlangs publiceerde zij The Sex of the Self and Its Ambiguities, 1899–1964 in The Palgrave Handbook of the History of Human Sciences. Verder houdt zij zich bezig met koloniale geschiedenis en ras in wetenschapsgeschiedenis.

Jonas Roelens is postdoctoraal onderzoeker aan de Universiteit Gent, waar hij het vak gendergeschiedenis doceert. In 2018 verdedigde hij zijn proefschrift over de repressie en perceptie van sodomie in de vroegmoderne Zuidelijke Nederlanden. Hiervoor werd hij in 2019 bekroond met zowel de publieks- als de juryprijs van de Vlaamse PhD Cup en de Erik Duvergerprijs. Hij publiceerde veelvuldig in internationale academische tijdschriften en doet regelmatig aan wetenschapscommunicatie over zijn onderzoek. Hij is coauteur van het boek Verzwegen verlangen. Een geschiedenis van homoseksualiteit in België (2017).

De auteur van de winnende scriptie:

  • ontvangt een bedrag van €750,-;
  • zal haar/zijn/hun scriptie kunnen bewerken tot een artikel dat gepubliceerd zal worden in het Tijdschrift Historica (mits positief beoordeeld door de redactie). 

De feestelijke prijsuitreiking zal eind maart 2024 plaatsvinden als onderdeel en afsluiting van de Queer Geschiedenismaand, waar de genomineerden en winnaar hun scriptie zullen presenteren. 

Inzenden

Inzendingen die voldoen aan de criteria kunnen vanaf nu worden ingezonden via onderstaande uploadmodule op deze pagina.

Je kunt je scriptie insturen tot uiterlijk 30 november 2023 in pdf begeleid met:

  • Een deelnameformulier met je naam, e-mailadres, opleiding, universiteit of onderzoeksinstituut, datum van afstuderen en scriptiebegeleider; 
  • De geanonimiseerde master- of researchmasterscriptie voorzien van paginanummers; 
  • Een samenvatting van circa 100 woorden;
  • Officiële bevestiging van het eindcijfer voor de scriptie.

Inzenders ontvangen een ontvangstbevestiging. Stuur gerust een e-mail naar thea@ihlia.nl als je binnen een paar dagen nog geen bevestiging hebt gekregen.


Inzenders stemmen in met opname van hun scriptie in het archief van IHLIA LGBTI Heritage.  

LEES OOK
> Scriptie- en juryreglement

Wanneer geen van de ingezonden scripties aan de kwaliteitseisen van de jury voldoet, behoudt de jury het recht geen scriptieprijs uit te reiken. 

Editie 2022

In 2022 heeft IHLIA LGBTI Heritage voor het eerst de IHLIA-Scriptieprijs uitgereikt. Winnaar is Robbe Himpe die onderzoek deed naar homoseksueel vaderschap in Vlaanderen.