IHLIA-Scriptieprijs

Voor de beste scriptie op het gebied van lhbtqi+-geschiedenis

Voor Nederlands scroll naar beneden
For English click here

IHLIA LGBTI Heritage gaat op zoek naar de beste scriptie op het gebied van de lhbtqi+-geschiedenis in Vlaanderen en Nederland.

Jaarlijks schrijven tientallen studenten aan universiteiten of hogescholen een scriptie over een lhbtqi+-historisch onderwerp. Helaas verdwijnt veel van dit materiaal in de spreekwoordelijke lade. Dat is natuurlijk jammer. Om dit onderzoek zichtbaarder te maken en te belonen reikt IHLIA tweejaarlijks een scriptieprijs uit voor de beste lhbtqi+-historische scriptie.

In aanmerking voor de prijs komen scripties die geschreven zijn aan een Nederlands of Vlaams instituut voor hoger onderwijs, universitair dan wel hbo, en die minimaal bekroond zijn met een 8 (NL) of 16 (BE) of meer. Zowel Engelstalige als Nederlandstalige scripties kunnen worden ingezonden. De scriptie is geschreven in de studiejaren 2019-2020 en 2020-2021 (tussen september 2019 en september 2021).

Een deskundige jury zal de inzendingen beoordelen op kwaliteit en originaliteit.

De termijn voor het indienen van de scriptie is voorbij. Het is dus niet meer mogelijk om je scripie in te sturen. De winnaar van de prijs wordt bekendgemaakt tijdens de Queer Geschiedenismaand in maart 2022.

Jury

Afiah Vijlbrief (juryvoorzitter) is onderzoeker bij Rutgers en houdt zich onder meer bezig met intersectionaliteits- en identiteitsvraagstukken waaronder queer mensen van kleur. Vanuit eerdere posities bij Radar, IDEM Rotterdam, Art1., Movisie en KIS (Kennisplatform Integratie en Samenleving) heeft zij brede specifieke expertise op seksuele en gender diversiteit. Afiah doet onder andere onderzoek naar trans non-binaire personen: Transcending the gender binary: Gender non-binary young adults in Amsterdam.

Geertje Mak is hoogleraar Politieke Geschiedenis van Gender aan de Universiteit van Amsterdam en onderzoeker bij NL-Lab van de KNAW. Zij publiceert sinds 1988 over grensoverschrijdende seksen in relatie tot het idee van sekse als identiteit. Belangrijke publicaties zijn onder meer Mannelijke vrouwen. Over grenzen van sekse in de negentiende eeuw (1997) en Doubting Sex. Inscriptions, Bodies and Selves in Nineteenth Century Hermaphrodite Case Histories (2012). Onlangs publiceerde zij ‘The Sex of the Self and Its Ambiguities, 1899–1964’ in  The Palgrave Handbook of the History of Human Sciences. Verder houdt zij zich bezig met koloniale geschiedenis en ras in wetenschapsgeschiedenis.

Alex Bakker werkt als freelance historicus en schrijver, gespecialiseerd in transgendergeschiedenis. In 2018 verscheen zijn overzichtswerk Transgender in Nederland. Een buitengewone geschiedenis. Over zijn persoonlijke achtergrond als transman schreef hij het boek Mijn valse verleden (2014). Recente publiceerde Bakker o.a. over de internationale connecties in transgender issues  van 1900-1960 en over de medische geschiedenis van het VU-genderteam. Dit jaar startte hij een transgender erfgoed project en cureerde hij de bijbehorende reizende tentoonstelling.

Jonas Roelens is universitair docent gendergeschiedenis aan de Radboud Universiteit Nijmegen en de Universiteit Gent. In 2018 verdedigde hij zijn proefschrift over de repressie en perceptie van sodomie in de vroegmoderne Zuidelijke Nederlanden. Hiervoor werd hij in 2019 bekroond met zowel de publieks- als de juryprijs van de Vlaamse PhD Cup en de Erik Duvergerprijs. Hij publiceerde veelvuldig in internationale academische tijdschriften en doet regelmatig aan wetenschapscommunicatie over zijn onderzoek. Hij is coauteur van het boek Verzwegen verlangen. Een geschiedenis van homoseksualiteit in België (2017).

Prijzen

De winnaar zal een bedrag van €750,- ontvangen en zal haar/zijn/hun scriptie kunnen bewerken tot een artikel dat gepubliceerd zal worden in het Tijdschrift Historica (mits positief beoordeeld door de redactie).

De feestelijke prijsuitreiking zal eind maart 2022 plaatsvinden als onderdeel en afsluiting van de Queer Geschiedenis Maand, waar de genomineerden en winnaar hun scriptie zullen presenteren.

Scripties die voldoen aan de criteria werden ingezonden in pdf begeleid met:

  • een deelnameformulier met je naam, e-mailadres, opleiding, universiteit of onderzoeksinstituut, datum van afstuderen en scriptiebegeleider;
  • de geanonimiseerde master- of researchmasterscriptie voorzien van paginanummers. Dit betekent dat de scripties worden ontdaan van de naam van de schrijver, de universiteit en de naam van de beoordelende docent of hoogleraar;
  • een samenvatting van circa 100 woorden.

Inzenders ontvangen een ontvangstbevestiging. Inzenders stemmen in met opname van hun scriptie in het archief van IHLIA LGBTI Heritage.

Wanneer geen van de ingezonden scripties aan de kwaliteitseisen van de jury voldoet, behoudt de jury het recht geen scriptieprijs uit te reiken.

Reglementen

Lees voor je je scriptie instuurt het scriptie- en juryreglement:

Scriptie- en juryreglement