IHLIA-Scriptieprijs

Voor de beste scriptie op het gebied van lhbtqi+-geschiedenis

For English click here

Jaarlijks schrijven tientallen studenten aan universiteiten een scriptie over een lhbtqi+-historisch onderwerp. Helaas verdwijnt veel van dit materiaal in de spreekwoordelijke lade. Dat is natuurlijk jammer. Om dit onderzoek zichtbaarder te maken en te belonen reikt IHLIA tweejaarlijks een scriptieprijs uit voor de beste lhbtqi+-historische scriptie in Vlaanderen en Nederland.

In maart 2024 is de tweede IHLIA-Scriptieprijs uitgereikt. De volgende uitreiking zal plaatsvinden in 2026.

In aanmerking voor de prijs komen zowel Engelstalige en Nederlandstalige scripties die:

  • een lhbtiq+-historische insteek hebben
  • geschreven zijn aan een Nederlands of Vlaams instituut voor universitair onderwijs;
  • minimaal bekroond zijn met een 7,5 (NL) of 15 (BE) of meer;
  • geschreven zijn in de studiejaren 2021-2022 en 2022-2023 (dus tussen september 2021 en september 2023).

De auteur van de winnende scriptie:

  • ontvangt een bedrag van €750,-;
  • zal haar/zijn/hun scriptie kunnen bewerken tot een artikel dat gepubliceerd zal worden in het Tijdschrift Historica (mits positief beoordeeld door de redactie). 

Inzenders stemmen in met opname van hun scriptie in het archief van IHLIA LGBTI Heritage.  

Wanneer geen van de ingezonden scripties aan de kwaliteitseisen van de jury voldoet, behoudt de jury het recht geen scriptieprijs uit te reiken. 

Editie 2024

Descendants of Sodom: A History of Pleasure in Lima (1950-1982). – Diego Galdo-González (University of Amsterdam) 

Volgens de jury bracht de auteur ons naar de stad Lima in Peru, en nam ons mee via oral history naar de geschiedenis van een groep die bekend staat onder de naam Maricones. De auteur kiest als theoretisch en praktisch vertrekpunt de vraag naar de manier waarop Maricones erotisch plezier hebben gezocht.

Editie 2022

In 2022 heeft IHLIA LGBTI Heritage voor het eerst de IHLIA-Scriptieprijs uitgereikt. Winnaar is Robbe Himpe die onderzoek deed naar homoseksueel vaderschap in Vlaanderen.