Startconferentie Platform Diversiteit in Geslacht en Gender (in Dutch)

Op 16 juni 2021, 13-15:45, organiseert het Platform Diversiteit in Geslacht en Gender van de Radboud Universiteit en het Rumc zijn online startconferentie:

“Complexities of care & caring about complexity: Hoe kan interdisciplinair onderzoek bijdragen aan inclusieve zorg voor trans en intersekse personen in een veranderende maatschappij?”

Met dit onderzoeksplatform zetten zij interdisciplinair onderzoek rond trans en intersekse thema’s op. Wetenschappers, experts, ervaringsdeskundigen, zorgprofessionals en belangenvertegenwoordigers zijn welkom op deze interactieve meeting.

Meer informatie vind je hier.

De voertaal is Nederlands en de startconferentie is gratis, maar registreren is nodig en kan alvast via deze link.

Share:FacebookX
Join the discussion