Vacancy | Coördinator Gender & Diversity Studies (0,7 fte) aan de Radboud Universiteit

Als coördinator Gender & Diversity Studies coördineer je de interfacultaire organisatie van Gender & Diversity Studies in samenwerking met de verantwoordelijke hoogleraar. Je bent de spil in het interfacultaire netwerk van gender en diversiteitsstudies. Je onderhoudt daartoe inhoudelijke, bestuurlijke en publicitaire contacten met vakgenoten, bestuurders en (potentiële) klanten (studenten, maatschappelijke organisaties).

Je volgt in- en externe ontwikkelingen op relevantie voor het vakgebied en ondersteunt op basis hiervan beleid en initiatieven voor interdisciplinaire samenwerking op het gebied van onderwijs en onderzoek. Zo organiseer je interdisciplinaire seminars waar onderzoekers van verschillende faculteiten elkaar treffen en coördineer je het interdisciplinaire onderwijs. Je maakt afspraken met facultaire opleidingen over inzet van docenten en coördineert de Gender & Diversity Summer School. Ook treed je op als ambtelijk secretaris van de interfacultaire stuurgroep en verzorg je de in- en externe communicatie waaronder het online content management.

Werkomgeving

Radboud Gender & Diversity Studies is een interfacultair netwerk met als doel onderzoek, onderwijs en maatschappelijke dienstverlening op het terrein van gender- en diversiteitsstudies te bevorderen, coördineren, integreren en uit te voeren aan de Radboud Universiteit. De deelnemende faculteiten zijn Sociale Wetenschappen, Letteren, Filosofie, Theologie en Religiewetenschappen, Rechtsgeleerdheid, Medische Wetenschappen en Managementwetenschappen. De kernhoogleraar-directeur van Radboud Gender & Diversity Studies is prof. dr. Marieke van den Brink.

Meer informatie.

Share:FacebookX
Join the discussion