Vacancy | Een voltijdse doctoraatsbeurs aan de vakgroep Communicatiewetenschappen van de Universiteit Gent

Binnen de onderzoeksgroep CIMS (Centre for Cinema and Media Studies) aan de vakgroep Communicatiewetenschappen van de Universiteit Gent is volgende voltijdse functie (m/v/x) vacant: Een doctoraatsbeurs (4 jaar) in het kader van een BOF-project getiteld Streams of music, identity and diversity: A qualitative study of identity-related practices on music streaming services.

Project

Streaming bevindt zich vandaag in het epicentrum van de populaire muziekcultuur. Sinds 2017 luisteren we in België vooral via streamingservices naar muziek. Onder meer de toegang tot een enorme muziekcatalogus, de vooraf gecureerde en gepersonaliseerde playlists en de mogelijkheid om zelf muziek digitaal te verzamelen en playlists te cureren maken streamingservices tot gegeerde digitale mediaplatformen.

In dit kwalitatief onderzoeksproject willen we nagaan wat streamingservices (kunnen) betekenen voor personen met een LGBTQ-identiteit en/of diaspora-achtergrond. Muziek heeft altijd al een belangrijke rol gespeeld bij het vormen van persoonlijke en collectieve identiteiten. Voor personen met een LGBTQ-identiteit en/of diaspora-achtergrond kan populaire muziekcultuur een plaats betekenen waar ze rolmodellen ontdekken, waar ze songs horen die voor herkenning zorgen en waar gemeenschappen gevormd worden op basis van genres en identiteit. De vraag is of de opvallende toename aan identiteitsgerelateerde praktijken op streamingservices zoals Spotify en Apple Music ook kan begrepen worden vanuit die sociale en emancipatorische optiek.

Inhoud van de functie

Je zal ingeschakeld worden in dit project als onderzoeker. Dit houdt in dat jij verantwoordelijk bent voor het uitwerken en uitvoeren van de concrete onderzoekspakketten (onder meer het afnemen van focusgroepsgesprekken en diepte-interviews). Je wordt verder geacht om op basis van je onderzoek presentaties te geven op (inter-)nationale conferenties en wetenschappelijke publicaties voor te bereiden. Daarnaast wordt verwacht dat je een doctoraal proefschrift schrijft op basis van het gevoerde onderzoek. Tot slot neem je deel aan de dagelijkse werking van de onderzoeksgroep (CIMS) en de vakgroep Communicatiewetenschappen.

Profiel van de kandidaat

 • Je hebt een universitair masterdiploma in Sociale of Humane Wetenschappen, bij voorkeur Communicatiewetenschappen. Andere opleidingen komen in aanmerking indien je voldoende relevante onderzoekservaring hebt en kennis van het onderzoeksdomein. Ook laatstejaarsstudenten kunnen solliciteren.
 • Je hebt een grote interesse in wetenschappelijke theorievorming (meer bepaald in kritische theorie, culturele studies, mediastudies).
 • Je hebt een passie voor (populaire) muziekcultuur.
 • Je kan zelfstandig en in teamverband empirisch onderzoek opzetten en uitvoeren.
 • Je hebt kennis van en/of ervaring met kwalitatieve onderzoeksmethoden.
 •  Je toont een grote mate van creativiteit, zelfstandigheid en zin voor initiatief.
 • Je hebt een grondige kennis van het Nederlands en Engels (gesproken en geschreven taalvaardigheden).

Procedure

Sollicitaties dienen uiterlijk op 25 juni 2019 verstuurd te worden naar Frederik Dhaenens (frederik.dhaenens@ugent.be), met als titel “Sollicitatie BOFproject”. Gelieve alle documenten samen te voegen tot één pdf-document (naam_voornaam_BOFproject.pdf).

Concreet verwachten we:

 • Een motivatiebrief
 • CV
 • Diploma-afschrift(en) (indien mogelijk)
 • Een scan van je individuele studieresultaten voor alle studiejaren
 • Een schrijfopdracht in het Engels (maximum 500 woorden) waarin je een mogelijk onderzoeksvoorstel formuleert dat nauw aansluit bij de centrale thematiek van dit onderzoeksproject.

Voor bijkomende informatie over het project kunt u contact opnemen met Frederik Dhaenens (promotor van het project, e-mail: frederik.dhaenens@ugent.be).
De preselectie gebeurt op basis van de ingediende kandidaturen; de sollicitatiegesprekken zullen plaatsvinden op 4 juli in de namiddag. Indiensttreding wordt voorzien ten vroegste 1 oktober 2019.

Meer informatie.

Share:FacebookX
Join the discussion