14 December: Presentation booklet ‘Genot en gebod’ @IHLIA (in Dutch)

De seksuele revoluties van de late negentiende en de twintigste eeuw zijn niet voorbijgegaan aan Nederlandse protestanten. Veel wat eerder uit den boze heette, werd ook voor hen oorbaar of althans bespreekbaar. Vandaag de dag geldt seksualiteit – met name homoseksualiteit – als een identiteitsbepalend onderwerp, waarover ze hartstochtelijk van mening verschillen. Historisch onderzoek op dit terrein is echter betrekkelijk schaars.

Het Historisch Documentatiecentrum voor het Nederlands Protestantisme (HDC) van de Vrije Universiteit en IHLIA LGBT Heritage nodigen je daarom op zaterdag 14 december van harte uit voor de presentatie van Genot en gebod. Huwelijk en seksualiteit in protestants Nederland vanaf 1800, waarbij drie experts vanuit minstens zovele invalshoeken op de bundel zullen reageren.

Deze bundel beschrijft en analyseert hoe ‘het geslachtsleven’ van betekenis is geweest voor pogingen van Nederlandse protestanten om gestalte te geven aan hun geloof. Daarbij gaat het onder meer over prostitutiebestrijding en preventie van masturbatie, over seksuele opvoeding en karaktervorming, over kerkelijke regels inzake het huwelijk en de herkomst van ‘de trouwbijbel’, over homoseksualiteit als schrikbeeld in vroeg twintigste-eeuwse politieke debatten en als terugkerend – maar veranderlijk – thema in het Reformatorisch Dagblad.

Meer informatie? Klik hier.

Share:FacebookX
Join the discussion