Bi+ Nederland: eerste grote landelijke onderzoek onder mensen met bi+-gevoelens en -ervaringen van start

Bi+ Nederland heeft aan een groep van negen toponderzoekers de opdracht gegeven om te onderzoeken hoe mensen met bi+-gevoelens en -ervaringen hun seksuele oriëntatie beleven en wat hun behoeften en ervaringen zijn.

Op wat voor manieren krijgen bi+-mensen te maken met negatieve ervaringen, vooroordelen en beperkende sociale normen? Wat voor gevolgen heeft dit en hoe gaan zij daarmee om?

Het is ook belangrijk om meer inzicht te krijgen in de slechtere mentale gezondheid van veel bi+ mensen en de factoren die hierin een rol spelen.

De resultaten van de survey zullen in voorjaar 2021 bekend zijn en de resultaten van de diepte-interviews in het najaar van 2021.

Share:FacebookX
Join the discussion